Enviaments en 24/48h, gratuïts a partir de 50€

Avís legal

1. Informació general

El titular del Lloc Web http://ohanaespaicreatiu.com/ (en endavant, el “Lloc Web”) és la MARIA HEIDI LÓPEZ HERNÁNDEZ (en endavant, el “la titular”).

A continuació, es detallen les dades d’identificació:

 • Titular: Maria Heidi López Hernández
 • NIF: 77311283-A
 • Domicili Social: C/ Mestral, 6A 08512, Sant Hipoòlit de Voltregà, Barcelona
 • E-mail: info@ohanaespaicreatiu.com
 • Tel.: 638232320
 

2. Objecte del lloc web

El Lloc Web té per objecte posar a la disposició de les persones usuàries tota la informació relativa dels serveis i activitats que s’ofereixen a OHANA ESPAI CREATIU, del qual és propietària la titular del Lloc Web.

3. Accés i ús del lloc web

El present Avís Legal regula l’accés i la utilització del Lloc web. L’accés i utilització per part de les persones usuàries comporta l’acceptació del present Avís Legal, així com la seva Política de Privacitat i la seva Política de Cookies , i les Condicions Generals de Contractació al contractar qualsevol servei del Lloc Web.

4. Àrea de registre

Per a poder accedir a l’àrea de registre, l’usuari ha de registrar-se a través del formulari de registre.

Una vegada l’usuari estigui registrat, aquest disposarà d’un nom d’usuari i una contrasenya (en endavant, el “Compte”), per tal de accedir a l’àrea personal on es podrà visualitzar els cursos/tallers que la persona usuària adquireix .

La titular del Lloc Web recomana l’ús de contrasenyes que incloguin la combinació de majúscules, minúscules i números d’un mínim de 8 caràcters.

El Compte és d’ús personal i intransferible. En cas que la persona usuària violi aquestes limitacions, la titular del Lloc Web podrà cancel·lar el Compte.

En cap cas la titular del Lloc Web respondrà de les pèrdues i/o danys que, si escau, poguessin ser causats amb motiu de l’accés i/o ús del Compte al Lloc web per part de tercers sense autorització. A aquest efecte, la persona usuària és l’única responsable de custodiar les seves claus d’accés, així com dels possibles danys i/o perjudicis que es poguessin ocasionar a la titular del Lloc Web i/o a tercers a causa d’un ús no autoritzat d’aquestes.

5. Obligaciones de les persones usuàries

Per l’accés i ús del Lloc Web la persona usuària coneix i accepta que:

 1. L’accés i ús del Lloc Web està subjecte en tot moment al compliment del present Avís Legal; i

 2. Farà un ús responsable i raonable del Lloc Web i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes respectivament.

6. Normes d'us

Queda expressament prohibit:

 • Fer ús de qualsevol dels continguts i serveis, amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal i altres condicions aplicables, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o no permetre la normal utilització del Lloc Web.

 • Fer ús de continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial que pertanyin a la titular del Lloc Web o a tercers, sense que la persona usuària hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;

 • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts del Lloc Web, tret que es compti amb l’autorització de la titular; i

 • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impossibilitar el normal funcionament del Lloc Web, així com de la xarxa, el sistema o equips informàtics (programari i maquinari) de la titular del Lloc Web o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

La persona usuària respondrà dels danys i perjudicis que la titular del Lloc Web pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut del present Avís Legal o de la legislació aplicable.

L’incompliment d’alguna o totes les normes d’ús incloses en aquesta clàusula constitueix un incompliment del present Avís Legal, donant dret a la titular del Lloc Web a prendre totes o algunes de les següents accions (amb avís o sense):

 • Retirada immediata, temporal o permanent del dret de la persona usuària a utilitzar el Lloc Web;

 • Retirada immediata, temporal o permanent de qualsevol contingut de la persona usuària;

 • Emissió d’una advertència a la persona usuària;

 • Emprendre accions legals contra la persona usuària, incloent procediments per al reemborsament de tots els costos (despeses administratives i legals raonables) resultants de la infracció; i

 • La divulgació d’aquesta informació a les autoritats policials i judicials competents.

7. limitació de la responsabilitat

La titular del Lloc Web posa a disposició de la persona usuària el seu Lloc Web, assumint única i exclusivament la responsabilitat derivada de la diligència que li pogués ser exigible per Llei. Per tant, la titular del Lloc Web no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta , derivada del mal ús o de l’ús fraudulent o il·lícit que faci la persona usuària del Lloc Web o dels continguts allotjats en ell.

La titular del Lloc Web emprarà tots els esforços i mitjans raonables perquè el Lloc Web estigui disponible, si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web, ni assumeix cap responsabilitat per problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet de la persona usuària.

De la mateixa manera, en cap cas la titular del Lloc Web respondrà de:

 1. Els problemes d’accés, disponibilitat i/o continuïtat del Lloc Web que permeten accedir-hi a través d’un terminal mòbil i/o de les funcionalitats que l’integren, quan aquests es derivin de factors aliens a l’àmbit de control i activitat de la titular del Lloc Web. Per exemple, i sense limitació a, el terminal utilitzat per la persona usuària, l’amplada de banda disponible, la velocitat de connexió a Internet o la ubicació geogràfica;

 2. Els danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin causar per la interrupció, terminació o disfunció del Lloc Web per causes no imputables a la titular del Lloc Web; i

 3. L’existència de virus o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic i/o al terminal mòbil de la persona usuària. La titular del Lloc Web no es fa responsable de cap dany i/o perjudici al programari i/o maquinari de la persona usuària que es derivi de l’accés i/o ús del Lloc Web.

8. Ús d'enllaços

 1. Queda prohibit l’ús de qualsevol recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals algú, persona usuària o no del Lloc Web, pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, dels continguts del Lloc Web.

 2. Sense l’autorització de la titular del Lloc Web, ningú podrà inserir al seu lloc web, bloc, fòrum, o a qualsevol altra xarxa social, un enllaç, hiperenllaç o enllaç similar que redireccioni a la Web o altres URLs de continguts del Lloc Web. Si la titular del Lloc Web detectés algun enllaç d’aquestes característiques, sense disposar de la corresponent autorització, quedarà plenament legitimada per actuar per tal d’eliminar aquest enllaç i, si escau, posar-ho en coneixement de les autoritats competents.

 3. Enllaços de tercers: La persona usuària reconeix i accepta que la titular del Lloc Web no es responsabilitza de l’exactitud o disponibilitat de la informació, el material o el contingut inclòs a llocs web de tercers. Tampoc no es responsabilitza del contingut, funcionament, condicions d’ús ni polítiques de privadesa d’aquests llocs web de tercers.

9. Propietat intel¿lectual i industrial

La titular del Lloc Web disposa en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs dels diferents elements que integren el Lloc Web: textos, dissenys gràfics, fotografies, vídeos, combinacions de colors, codi font, etc., així com la seva estructura i els signes distintius (logos, marques i noms comercials). L’ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida, llevat que hi hagi autorització per escrit de la titular del Lloc Web.

L’ús del Lloc Web no es podrà interpretar com a llicència o dret per utilitzar el contingut, les marques registrades, noms, logos, imatges o noms comercials vinculats al Lloc Web.

L’ús no autoritzat, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de la titular del Lloc Web pot donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que se’n derivin.

10. Protecció de dades

La titular del Lloc Web està subjecta a la legislació espanyola i europea de protecció de dades pel que fa a la recopilació i processament de dades personals. Per a més informació, la persona usuària pot consultar la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

11. Nulitat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta declaració només afecta aquella disposició o part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i resten vigents totes les altres disposicions.

12. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquest Avís Legal es regirà per la legislació espanyola, i qualsevol controvèrsia es dirimirà als Tribunals de Barcelona, llevat dels casos que una disposició legal estableixi una altra jurisdicció a favor de la persona usuària.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable MARIA HEIDI LÓPEZ HERNÁNDEZ
Finalitat Gestionar les sol·licituds de contacte enviades per impartir un taller a OHANA ESPAI CREATIU.
Legitimació Consentiment de la persona interessada.
Destinataris No es cediran dades, excepte per imperatiu legal.
Transferències Internacionals No es realitzen transferències internacionals de dades.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en aquest enllaç. Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable MARIA HEIDI LÓPEZ HERNÁNDEZ
Finalitat Gestionar les sol·licituds de contacte enviades a través del formulari de la web.
Legitimació Consentiment de la persona interessada.
Destinataris No es cediran dades, excepte per imperatiu legal.
Transferències Internacionals No es realitzen transferències internacionals de dades.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en aquest enllaç. Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable MARIA HEIDI LÓPEZ HERNÁNDEZ
Finalitat Gestionar el perfil de l’àrea personal de la persona usuària i l’accés a les funcionalitats del Lloc Web.
Legitimació Consentiment de la persona interessada.
Destinataris No es cediran dades, excepte per imperatiu legal.
Transferències Internacionals No es realitzen transferències internacionals de dades.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en aquest enllaç. Política de privacitat